Kontakty

Jana Vitulová

odborná garantka
jana.vitulova@jcmm.cz 724 919 622

Michaela Zimová

koordinátorka aktivit
michaela.zimova@jcmm.cz 727 813 552

Leona Winklerová

poradenské centrum pro nadané děti
leona.winklerova@jcmm.cz 702 088 934

Adriana Pavlů

N-exkurze
adriana.pavlu@jcmm.cz 602 602 054

Šárka Portešová

prescreening míry nadání

Michal Jabůrek

prescreening míry nadání

Ondřej Straka

prescreening míry nadání

Gabriela Kučerová

semináře pro pedagogy
gabriela.kucerova@jcmm.cz 603 722 059

Lenka Moutelíková

MiND Club, PPNS
lenka.moutelikova@jcmm.cz 725 062 757

Kateřina Novotná

mentoringový program
katerina.novotna@jcmm.cz 725 503 087

Bohumila Korábková Klangová

databáze úloh pro nadané
bohumila.klangova@jcmm.cz 722 071 371