Registrace uživatel

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji JCMM, z. s. p. o. (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů,
které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu za účelem mé účasti
na aktivitách a projektech realizovaných JCMM.


Dále souhlasím s pořizováním mé podobizny zachycené fotoaparátem nebo kamerou,
pořizováním audiovizuálních záznamů mojí osoby a se zveřejněním těchto snímků a
záznamů na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM.


S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu
stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném
nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách a
projektech realizovaných JCMM. JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého
souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů.


Souhlasím, že moje osobní a citlivé údaje budou poskytnuty správci informačního systému,
tj. společnosti FRAMO, s.r.o., Tovární 906/44, Olomouc, IČO: 607 93 937, která spravuje
informační systém JCMM, a to za účelem správy mých dat, které jsem uvedl/a v informačním
systému JCMM.


Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.


Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii 
            těchto údajů,
- vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
            popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji JCMM, z. s. p. o. (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů,
které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu za účelem mé účasti
na aktivitách a projektech realizovaných JCMM.


Dále souhlasím s pořizováním mé podobizny zachycené fotoaparátem nebo kamerou,
pořizováním audiovizuálních záznamů mojí osoby a se zveřejněním těchto snímků a
záznamů na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM.


Zároveň souhlasím se zveřejněním svého jména, příjmení a instituce, kde jsem
zaměstnán/a, na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM.


S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu
stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném
nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách a
projektech realizovaných JCMM. JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého
souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů.


Souhlasím, že moje osobní a citlivé údaje budou poskytnuty správci informačního systému,
tj. společnosti FRAMO, s.r.o., Tovární 906/44, Olomouc, IČO: 607 93 937, která spravuje
informační systém JCMM, a to za účelem správy mých dat, které jsem uvedl/a v informačním
systému JCMM.


Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.


Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii 
            těchto údajů,
- vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
            popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o. (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři a údajů, které JCMM poskytnu za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM.         

Dále souhlasím se zpracováním osobních a citlivých údajů svého dítěte, které jsou uvedeny v tomto formuláři a údajů, které JCMM poskytnu já nebo moje dítě za účelem jeho účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM. 

Také souhlasím s pořizováním podobizny své a mého dítěte zachycené fotoaparátem nebo kamerou, pořizováním audiovizuálních záznamů mé osoby a mého dítěte a se zveřejněním těchto snímků a záznamů na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM.         

Zároveň souhlasím se zveřejněním jména, příjmení a školy mého dítěte na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM.   

S mými osobními a citlivými údaji a s osobními a citlivými údaji mého dítěte může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem účasti mé a mého dítěte na aktivitách a projektech realizovaných JCMM. 

JCMM moje osobní a citlivé údaje a osobní a citlivé údaje mého dítěte neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů.      

Souhlasím, že moje osobní a citlivé údaje a osobní a citlivé údaje mého dítěte budou poskytnuty správci informačního systému, tj. společnosti FRAMO, s.r.o., Tovární 906/44, Olomouc, IČO: 607 93 937, která spravuje informační systém JCMM, a to za účelem správy našich dat, které jsme já nebo moje dítě uvedli v informačním systému JCMM.

Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:
-           vzít souhlas kdykoliv zpět,
-           požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje a údaje o mém dítěti 

            zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
-           vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

            popřípadě požadovat omezení zpracování,
-           požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů,
-           na přenositelnost údajů,
-           podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Storno