<   Zpět na výpis eventů
Science centrum VIDA!
zdarma
724919622

Šance pro nadané děti – příklady vzdělávání z praxe

Nadané děti jsou specifickou skupinou uvnitř každého vzdělávacího systému. Učí se rychleji než ostatní a jsou schopny podávat velmi nadprůměrné výkony, jde ale o velmi nehomogenní skupinu se specifickými vzdělávacími potřebami. Vytvořit vhodné podmínky pro jejich rozpoznání a vzdělávání na všech školách je nesnadné a důsledkem je malé procento identifikovaných a následně i podporovaných nadaných žáků (nejen) v JMK.

My na JCMM se snažíme tento nepříznivý stav měnit prostřednictvím projektu Podpora vzdělávání nadaných žáků v JmK https://www.jcmm.cz/projekt/nadanijmk.

Dnes bychom Vás rádi bychom pozvali na konferenci pro pedagogy, ředitele a výchovné poradce MŠ, ZŠ a SŠ, která je zaměřena na příklady dobré praxe v oblasti práce s nadanými v našem regionu. 

V dopoledních hodinách jsme si pro Vás připravili workhsopy, jejichž prostřednictvím se seznámíme se vzdělávacími programy a přístupy pro nadané na školách nejen v našem kraji.

Odpoledne budeme mít jedinečnou příležitost, ač nadálku, ale naživo, se potkat a diskutovat s jedinečným Josephem S. Renzullim, uznávaným profesorem správní rady na Neag School of Education University of Connecticut, kde také působí jako ředitel Národního výzkumného centra pro nadané a talentované.

Výzkum prof. Renzulliho se zaměřuje na identifikaci a rozvoj kreativity a nadání u mladých lidí a na organizační modely a kurikulární strategie pro celkové zlepšení školy. Prof. Renzulli vyvinul model celoškolního obohacení pro rozvoj nadání ve školách. Je znám pro své příspěvky k porozumění nadání. Tvrdí, že jedinci s vysokým potenciálem jej mohou zúročit jen v případě pokud to podporuje jejich okolí.  Na Vaše otázky a naše odpovědi bude prostor v následné panelové diskusi.

Registrovat se na konferenci je možné zdarma zdeProgram konference najdete na webu JCMM  https://www.jcmm.cz/projekt/nadanijmk#konference

Budeme velmi rádi, pokud se zúčastníte a společně tak pomůžeme v rozvoji a sdílení aktuálních poznatků a zkušeností v oblasti vzdělávání nadaných dětí.