<   Zpět na výpis eventů
9. 5. 2023 15:00-17:00
Pro pedagogy
online
zdarma
603 722 059

Nenásilná komunikace při práci s nadanými

Pro podporu motivace nadaných dětí je nezbytná empatie, respekt, vlastní sebepoznání dětí a rozvíjení růstového nastavení jejich mysli. Právě tyto oblasti posilujeme, když s dětmi vědomě komunikujeme na základě principů nenásilné komunikace. V semináři Nenásilná komunikace při práci s nadanými žáky se seznámíte s důsledky symetrické a asymetrické komunikace a získáte užitečné tipy pro práci s nízkou a příliš vysokou motivací žáků a s neefektivními postoji, jako je sebepodceňování nebo nadřazenost. Téma Vám bude zprostředkováno interaktivní a zážitkovou formou.

 

Online seminář bude mít 2 části - 9. 5. 2023 a 16. 5. 2023, vždy od 15 do 17 hodin. Přihlašujete se automaticky na obě části.
 
Lektorka toho kurzu, Petra Mařádková, je psycholožka a koučka zaměřující se především na poradenství a koučink v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Svou profesní dráhu započala jako středoškolský pedagog a i většina jejích současných aktivit je úzce spjata se školním prostředím. 

 

 

Lektorka: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková