<   Zpět na výpis eventů
11.5.2022 14:00 - 17:00
přidat do kalendáře
online
zdarma
702 088 934

Jak pracovat s nadaným prvňáčkem

 
V semináři se zaměříme na možnosti individualizace a vnitřní diferenciace v případě vzdělávání nadaného žáka v běžné první třídě. Položíme důraz na významné východisko - provedení pedagogické diagnostiky učitelem. Uvedeme příklady činností učitele v práci s nadaným prvňáčkem na začátku povinné školní docházky. Pozornost budeme věnovat komunikaci s rodiči nadaných žáků (nastavení pravidel, úskalí, osvědčené postupy). Při počátku školní docházky nelze opomenout i zavedení vhodného (formativního, rozvíjejícího se) hodnocení a sebehodnocení žáků. Dále se budeme zabývat vhodnými způsoby motivace nadaných žáků na I. stupni. Ze zkušeností učitelů ve třídách nadaných žáků nabídneme řadu příkladů osvědčených metod, jaké lze pro individualizaci práce ve třídě doporučit.V semináři doplníme výklad o diskusi, jsou možné i praktické úkoly účastníků s následnou diskusí. Nabídneme ukázky metod a materiálů z praxe základní školy, která vyučuje řadu let nadané žáky na I. stupni ve speciálních třídách.
 
Lektor: PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.
 

Na přednášku se hlaste prostřednictvím REGISTRACE.

 

Tato přednáška je součástí rozšiřujícího vzdělávacího modulu, který se skládá z přednášek týkajících se identifikace a typologie nadaného žáka, práce s nadanými, vhledu do potřebné legislativy. Víco o modulu i o dalších rozvojových aktivitách pro pedagogy a žáky najdete na stránkách www.jsmenadani.cz