<   Zpět na výpis eventů
12.5.2022 14:00 - 17:00
Pro pedagogy
JCMM, dv. č. 217-219
zdarma
702 088 934

Nadaní žáci na SŠ

Setkání je určeno zejména pedagogům středních škol v Jihomoravském kraji. Nabídne stručný průřez problematikou nadaných jedinců v historii a dnes včetně modelů nadání, typologie nadaných žáků podle Maureen Neihart a aktuální Gardnerovy typologie inteligence. Budou představena specifika a potřeby nadaných žáků na střední škole. Budou uvedeny konkrétní ukázky prací nadaných žáků ze středních škol, které budou vytvářet základ pro doporučení vhodných strategií práce s těmito žáky a pro diskuzi. Budou uvedeny také nevhodné přístupy a komunikační chyby učitelů při kontaktu s nadanými žáky na střední škole. Setkání bude obsahovat praktické rady, jak s nadanými středoškoláky efektivně komunikovat a jak je efektivně učit.
 
Lektor: doc PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
 

Na přednášku se hlaste prostřednictvím REGISTRACE.

 

Tato přednáška je součástí rozšiřujícího vzdělávacího modulu, který se skládá z přednášek týkajících se identifikace a typologie nadaného žáka, práce s nadanými, vhledu do potřebné legislativy. Víco o modulu i o dalších rozvojových aktivitách pro pedagogy a žáky najdete na stránkách www.jsmenadani.cz