<   Zpět na výpis eventů
24.11.2022 14:00 - 17:00
Pro pedagogy
JCMM, dv. č. 308-309
zdarma
724 919 622

Nové trendy v identifikaci nadaných žáků

V poslední době se možnosti identifikace nadání rozšířily o nové, netradiční přístupy a konkrétní diagnostické nástroje. Cílem přednášky, která je určená jak pro školní psychology, tak pro pedagogy prvního stupně, bude seznámení se s těmito novými možnostmi. Představen bude především přístup tzv. game-based assessment, tedy zarámování intelektových či dalších kognitivních úloh do podoby počítačové hry, což by podle předpokladů mělo obecně zvyšovat motivaci dětí a snižovat jejich testovou úzkost.

Výhody a úskalí tohoto přístupu budou demonstrovány na konkrétním příkladu diagnostického systému INVENIO. Dále budou součástí přednášky identifikační postupy zacílené na stanovení nadání v konkrétní školní oblasti, se zvláštním zřetelem na matematiku. Představen bude test TIM3-5 a rovněž nově vyvíjený, počítačově administrovaný nástroj pro vyhledávání matematicky nadaných žáků v prvních ročnících ZŠ. Část přednášky bude také věnována úskalím posuzovacích škál, jakožto nástroje pro vyhledávání nadaných žáků. 

Doc. Šárka Portešová, Ph.D. 

Věnuje se problematice dvojí výjimečnosti, tedy souběhu nadání a handicapu. Je autorkou monografií Rozumově nadané děti s dyslexií (2011), Skryté nadání (2010) a řady časopiseckých studií. Zajímá se i o problematiku časného čtenářství nadaných předškoláků. V současné době je součástí týmu aktivity Podpora vzdělávání nadaných žáků v JmK, pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU), kde vyučuje kurzy Pedagogické a školní psychologie a Psychologie výchovy a vzdělávání.

Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D.

Čtyři roky působil v Národním ústavu pro vzdělávání, kde se zabýval tvorbou a adaptací nových diagnostických nástrojů. Na tuto činnost navázal na Katedře psychologie FSS MU, kde aktuálně působí jako výzkumný pracovník. Zaměřuje se na tvorbu diagnostických metod a dětskou diagnostiku (především inteligence) pomocí netradičních postupů (např. pomocí videoher).

Mgr. Ondřej Straka, Ph.D.

V současnosti pracuje jako asistent a výzkumný pracovník na FSS MU, v minulosti působil též jako psycholog a metodik péče o nadané v PPP Žďár nad Sázavou. Jeho hlavním odborným zájmem jsou zejména možnosti diagnostiky a rozvoje mimořádného intelektového nadání, věnuje se ale i dalším problémům z oblasti vývojové a kognitivní psychologie (např. poruchy učení, psychologie jazyka, vývoj předmatematických schopností v raném věku). Na Katedře psychologie FSS MU se podílí výuce předmětů týkajících se vzdělávání, školní psychologie a psychodiagnostiky.

Na přednášku se hlaste prostřednictvím registrace