<   Zpět na výpis eventů
7. 3. 2023 14:00 - 16:30
Pro pedagogy
JCMM, místnost 307
zdarma
603 722 059

Jak metoda FIE dále rozvíjí nadaného žáka

FIE na základní škole - Jak v bezpečném prostředí rozvíjet komunikaci, kognitivní dovednosti (myšlení, paměť, učební strategie). Součastí semináře je i možnost praktického vyzkoušení používaných instrumentů.
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE)
Metoda FIE byla vytvořena izraelským psychologem Reuvenem Feuersteinem za účelem rozvoje schopností a dovedností člověka, které souvisí s inteligencí. Na základě dlouhodobého výzkumu Feuerstein zjistil, že je možné tyto schopnosti (kognitivní funkce) vhodným způsobem stimulovat a rozvíjet tak potenciál daného člověka v jeho nejvyšší možné míře. Na podlkladě tohoto zjištění vytvořil propracovanou mezinárodně rozšířenou metodu FIE, která zmíněné funkce rozvíjí a modifikuje. Věta "nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím." je mottem celého programu. Odkazuje na snahu překonávat impulsivitu při řešení problémových situací a zdůrazňuje význam individuální časové potřeby každého člověka při řešení úkolů. Je to metoda, při níž se pomocí speciálně navržených listů a s vedením odborně proškoleného lektora - tzv. zprostředkovatele - rozvíjí kognitivní - poznávací - funkce dětského, ale nejenom dětského, mozku.
 
Lektoři: Ivana Melichárková, Petra Mendlová