<   Zpět na výpis eventů
14. 6. 2023 14:00-15:30 ONLINE
Pro pedagogy
ONLINE
zdarma
603 722 059

Diferenciace výuky pro nadané žáky - Khan Academy.

"Pomáháme učitelům motivovat k učení celou třídu."

Khan Academy (česky také Khanova škola) je nezisková organizace zaměřená na vzdělávání, založená v roce 2006 Američanem Salmanem Khanem, absolventem MIT a Harvardu. Internetová stránka projektu poskytuje více než 6 200 výukových videí uložených na YouTube, a to v oborech: matematika, fyzika, chemie, organická chemie, historie, zdravotnictví a lékařsví, biologie, astronomie, kosmologie, ekonomie, finančnictv aj.

Khan Academy nabízí procvičovací úlohy, instruktážní videa a personalizovanou studijní nástěnku, která studentům umožňuje učit se vlastním tempem, ať už ve třídě nebo mimo ni. 

Webinář bude rozdělen do následujících částí:

  1. Provedení obsahem české Khan Academy a americké Khan Academy - Provedeme vás dostupnými materiály v češtině a vysvětlíme rozdíly mezi strukturou a výukovým obsahem české Khan Academy a americké Khan Academy. Ukážeme, jak je možné mezi těmito verzemi přepínat a nalézt obsah jak v češtině, tak v angličtině.

  2. Možnosti využití platformy Khan Academy ve výuce - Uvedeme si příklady zapojení platformy Khan Academy do výuky, ať už formou flipped classroom, domácí přípravou před hodinou, interaktivního cvičení v hodině, následného testování či her (např. bingo) s použitím platformy. Předvedeme gamifikační prvky platformy a ukážeme, jak se studenti mohou zapojit do komunity při diskuzi (ať pokládáním vlastních dotazů, nebo zodpovídáním dotazů druhých).

  3. Učitelské nástroje platformy Khan Academy - Ukážeme si učitelské nástroje platformy, jako je vytvoření třídy, zadání jednotlivých cvičení a videí, zadání lekcí a kapitol, zadání a společného cílů mistrovství, kontrola pokroku v zadání a cíli. Představíme rovněž kurz pro učitele Khan Academy pro vyučující.

  4. DIY - Úvod do tvorby vlastních výukových videí - Představíme si základní techniky tvorby výukových videí a ukážeme software i hardware potřebný pro tvorbu výukových videí.

Lektor: Petra Mazáčková