<   Zpět na výpis eventů
4.5.2023 14:00-17:00
Pro pedagogy
ZŠ Smíškova, Tišnov
zdarma
603 722 059

Nadaný žák v běžné třídě: Jak gradovat matematické úlohy pro běžnou třídu

Nadaný žák v běžné třídě: Jak gradovat matematické úlohy pro běžnou třídu.

 

Zadávání gradovaných úloh pomáhá žákům z různých výkonnostních skupin dosahovat efektivněji vzdělávacích cílů. Gradování úloh v běžné třídě však není jednoduché a nespočívá v tom, že nadaným žákům zadáme větší množství úloh, případně úlohy početně náročnější. Představím vám zásady tvoření úloh s rostoucí náročností v matematice 2. stupně, i způsob, jak je můžeme v běžné třídě zadávat. Při tvorbě typologie úloh vyjdeme z Bloomovy taxonomie kognitivních cílů. Na konkrétních úlohách budeme demonstrovat zásady gradování a zamyslíme se nad tím, jak nám stanovení cíle vyučovací hodiny pomůže s výběrem úloh do výuky i na písemnou práci.

Lektorka: Mgr. Irena Budínová, Ph.D.