<   Zpět na výpis eventů
9. 5. 2023 14-17
Pro pedagogy
ZŠ Bakalovo nábřeží, Brno
zdarma
603 722 059

Mindfulness pro nadané žáky - využití v každodenní pedagogické praxi

Máte ve třídě mimořádně nadaného žáka? Pro nadané žáky je typické, že často zažívají přetlak myšlenek a vnitřní neklid. Často též zažívají pocity úzkosti a jinakosti. Mají problémy se začleněním se a uvědoměním sama sebe. Slyšeli jste někdy o mindfulness? Jedná se o empiricky ověřenou metodu, jejíž přínos je prokazatelně podložen neurovědeckými výzkumy poslední doby. Během semináře získáte krátké teoretické a zejména praktické zakotvení v teorii mindfulness. Naučíte se základní techniky všímavosti – krátké meditace, které budete moct využít v praxi. Jednoduchými a krátkými cvičeními pomůžete žákům zlepšit jejich koncentraci, zvýšit odolnost proti stresu a lépe zvládat stresové situace. Mindfulness je vhodné praktikovat nejen s konkrétním žákem, ale zejména s celým třídním kolektivem, kdy z benefitů meditací může čerpat celá třída. Dostanete praktický návod, jak podpořit pozitivní klima v konkrétní třídě.

Specifika online semináře: během semináře se budeme věnovat praktickým nácvikům meditací, prosíme proto o zajištění klidného, tichého, nikým nerušeného prostředí (zvažte, jestli takové podmínky můžete zajistit například v kabinetu, či ze školy). Materiály, které dostanou účastníci prezenčního semináře, Vám budou zaslány během konání online semináře na uvedený mail.

 

Lektorky:

Mgr. et Mgr. Marie Burešová

V současné době je na rodičovské dovolené, předtím pět let pracovala jako školní psycholog na základní škole. Má úspěšně ukončený Výcvik integrace v psychoterapii a ukončený výcvik pořádaný MUDr. Pöthem z Institutu pro psychoterapii dětí a rodičů. Sama absolvovala 8 týdenní mindfulness program. Vzděláním je psycholog a psychoterapeut.

Mgr. Leona Winklerová

Na JCMM pracuje jako psycholog v poradenském centru, kde poskytuje poradenství rodičům a pedagogům nadaných dětí, podílela se také na přípravě odborných seminářů pro pedagogy. Kromě toho působí také v pedagogicko-psychologické poradně, kde se věnuje především diagnostice komplexních rozumových předpokladů a psychologickému poradenství v rámci školního prostředí. Společně vedou od roku 2022 seberozvojové skupiny pro nadané děti, ve kterých se soustředí především na rozvoj všímavosti a emočního (sebe)porozumění u dětí