<   Zpět na výpis eventů
15. 5. 2023 14:00-17:00
Pro pedagogy
JCMM, dv. č. 308-309
zdarma
603 722 059

Nadaní žáci na SŠ

Setkání je určeno zejména pedagogům středních škol v Jihomoravském kraji. Nabídne stručný průřez problematikou nadaných jedinců v historii a dnes včetně modelů nadání, typologie nadaných žáků podle Maureen Neihart a aktuální Gardnerovy typologie inteligence. Budou představena specifika a potřeby nadaných žáků na střední škole. Budou uvedeny konkrétní ukázky prací nadaných žáků ze středních škol, které budou vytvářet základ pro doporučení vhodných strategií práce s těmito žáky a pro diskuzi. Budou uvedeny také nevhodné přístupy a komunikační chyby učitelů při kontaktu s nadanými žáky na střední škole. Setkání bude obsahovat praktické rady, jak s nadanými středoškoláky efektivně komunikovat a jak je efektivně učit.
 
Lektor: doc PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.