<   Zpět na výpis eventů
30. 5. 2023 14:00-17:30 ONLINE
Pro pedagogy
ONLINE
zdarma
603 722 059

Jak podpořit nadané žáky ve škole

Seminář se bude zabývat převážně tématy:
1. nadaný/á žák/yně: druhy nadání a inteligence, kognitivní aspekty nadání, neuropsychologická a neurofyziologická charakteristika, odlišnost psychických funkcí - prožívání (vnímání, myšlení, cítění) a jednání
2. identifikace nadaných žáků
3. osobnostní a sociální potřeby nadaných žáků
4. odlišnosti pozornosti, soustředění a motivace nadaných žáků
5. role školy a učitele v systematické podpoře nadaných žáků a péče o ně: možnosti a příklady dobré praxe ve společném vzdělávání
6. vhodné metody učení: ukázky konkrétních úkolů a projektů z praxe
 
Lektorka: Mgr. Monika Stehlíková