Přednášky

 

Problematika nadaných dětí se víc a víc dostává do ohniska zájmu vědců a pedagogů, ale také rodičů. Přijďte se dozvědět, co je v této oblasti nového. 

Na přednáškách, které pro vás připravujeme, získáte jak základní orientaci v problematice nadaných dětí a jejich rozvoje, tak i hlubší pochopení nadaných dětí, jejich vnímání a potřeb. A hlavně - potkáte se s dalšími rodiči nadaných dětí a budete mít příležitost ptát se na to, co vás zajímá.

Archiv