Testování

 

Ve školním roce 2023/24 nabízíme žákům diagnostiku komplexních rozumových předpokladů  (věková skupina 11 – 19 let) prostřednictvím našeho Poradenského centra.

 

Během tříletého období 2020-2023 s námi spolupracovalo na 132 základních škol v Jihomoravském kraji na identifikaci mimořádně nadaných dětí.

Prostřednictvím našich koordinátorů pro rozvoj nadanání a (nejen) třídních učitelů se podařilo oslovit  téměř 13 000 žáků 3.-5. tříd

a najít celkem 1 311 mimořádně nadaných žáků