<   Zpět na výpis eventů
únor - červen 2024
přidat do kalendáře
JCMM
zdarma
724919622

Debatní klub JCMM

Debatní klub JCMM

 

Registrace do nově vznikajícího spolku, ve kterém můžete rozvíjet své komunikační schopnosti, tvorbu argumentů, kritické myšlení, týmovou práci a prezentaci je možná prostředictvím tohoto formuláře.

DK JCMM je určen zejména pro nadané, talentované a motivované žáky a studenty víceletých gymnázií z Jihomoravského kraje ve věku 12-16 let.

Členové se setkávají pravidelně v prostorách JCMM a to vždy v úterý od 17:45 do 19 hodin.

Klub plánuje provozovat tzv. britský parlamentní formát debaty, tedy kompetitivní argumentační klání, v němž dvoučlenné týmy po krátké přípravě obhajují či rozporují různé společenskovědní a jiné teze (např. "Rozpad Československa byl pro oba nové subjekty přínosem"). Debaty pomáhají rozvíjet kognitivní schopnosti studentů a analytické schopnosti při posuzování postojů protistrany. Dílčím cílem DK JCMM je účast na celostátních turnajích.

V rámci setkávání jsou plánovány besedy se zajímavými hosty převážně z řad místní vědecké komunity a také čtenářské diskuse o vybraných publikacích.

Přihlašování je možné průběžně, ale kapacita je omezena na 25 členů Klubu. 

V případě dotazů se obracejte na Janu Vitulovou, jana.vitulova@jcmm.cz, 724 919 622.

 

Financováno z projektu Implementace DZ JMK.