Debatní klub JCMM

 

Debatní klub JCMM je místo pro nadané studenty zejména víceletých gymnázií ve věku 12-15 let a odpovídajícím třídám ZŠ z JMK se zájmem o debatování. Účastníme se turnajů v akademické debatě, pořádáme besedy se zajímavými hosty a vedeme volné čtenářské diskuse na vybrané publikace. 

Debatování s vrstevníky na veřejnosti učí schopnosti analyzovat, zpochybňovat uctivým způsobem a dodává sebedůvěru.

Přidej se k nám.

 

Co Klub nabízí:

- setkávání v přátelské atmosféře: schůzky se konají zpravidla každý týden v prostorách JCMM, Česká 11, Brno

- debaty o předem odhlasovaném tématu: řešíme velká celospolečenská témata, ale i zajímavé životní situace

- čtenářské diskuse o vybraných publikacích: sdílení myšlenek a poznatků, formování názorů

- zajímavé hosty z místní vědecké komunity: ať už jako externí debatéři nebo nositelé popularizace vědních oborů

 

Stát se členem znamená zlepšit své schopnosti v mnoha směrech:

+ sebedůvěra v mluvení s vrstevníky na veřejnosti

+ schopnost logicky předkládat a posuzovat argumenty, kritické myšlení

+ učení se od lidí s odlišnými názory

+ budování zdravého úsudku a sebevědomí

+ umění činit rychlá rozhodnutí pod tlakem

+ rozvoj mentální obratnosti 

+ efektiví týmová práce

Klub provozuje tzv. britský parlamentní formát debaty, tedy kompetitivní argumentační klání, v němž dvoučlenné týmy po krátké přípravě obhajují či rozporují různé společenskovědní a jiné teze. Debaty pomáhají rozvíjet kognitivní schopnosti studentů a analytické schopnosti při posuzování postojů protistrany. Dílčím cílem DK JCMM je účast na celostátních turnajích.

 

Jak se přidat?

Klub je otevřený všem zájemcům od 12 let, kapacita klubu je 25 členů.

Přihlásit se můžeš kdykoliv prostřednictvím tohoto formuláře.

Neváhej se přihlásit na tomto webu nebo nás v případě dotazů kontaktuj emailem: jana.vitulova@jcmm.cz.

 

Chceš o Klubu povědět kamarádům a známým, spolužákům? Ke sdílení můžeš použít jeden z našich letáčků:

Nikde neleží pravda na povrchu.                         

Dostaň se k jádru pudla.                             

Přijď tomu na kloub.