Klubové aktivity

 

Potkej se s dalšíma nadanýma holkama a klukama v naší klubovně MiND Club v JCMM. Můžeš klást zvídavé (a třeba i trochu všetečné) dotazy našim lektorům, dozvědět se zábavnou formou něco nového, nebo si protáhnout mozkové závity při hraní deskovek, řešení rébusů či hlavolamů.
To vše v kolektivu dalších „nadáčů“.

Aktivity jsou určeny primárně pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ, kteří: a) prošli screeningem INVENIO v rámci projektu, b) mají potvrzení o mimořádném nadání z PPP, c) mají potvrzenou nominaci na aktivity učitelem. 

 

Dětská skupina MiND  

 

Jedná se o uzavřenou skupinu nadaných dětí (primárně pro žáky 4.,5. tříd ZŠ), které mají zájem poznat nové kamarády a sebe sama a pracovat na rozvoji socioemočních dovedností. Naučit se něco o svých pocitech, naučit se pracovat s neklidem a tím zdokonalit svou pozornost. Skupinu vedou zkušené psycholožky, které mají v oblasti práce s nadanými dětmi zkušenosti.

Zaměřujeme se společně především na tyto oblasti:

Součástí aktivity je také setkávání rodičů dětí, které dětskou skupinu navštěvují. Rodiče mají možnost poradit se s psycholožkami, probrat s nimi témata, která je při výchově nadaných dětí zajímají nebo vyvstanou v průběhu setkávání dětí ve skupině. Velkou přidanou hodnotou je sdílení zkušeností s ostatními rodiči.


Archiv