<   Zpět na výpis eventů
leden - březen 2023
Pro nadané studenty
MiND Club
zdarma

Dětská skupina MiND

Jedná se o rozvojovou skupinu nadaných dětí (primárně pro žáky 4., 5. tříd ZŠ), které mají zájem poznat nové kamarády a sebe sama a pracovat na rozvoji socioemočních dovedností. Naučit se něco o svých pocitech, naučit se pracovat s neklidem a tím zdokonalit svou pozornost. Skupinu vedou zkušené psycholožky, které mají v oblasti práce s nadanými dětmi zkušenosti.
 
Zaměřujeme se společně především na tyto oblasti:
  • základní trénink všímavosti (trénink relaxací a zklidnění)
  • práce s emocemi
  • téma jinakosti, začlenění a sebeuvědomění
  • společně strávený čas s vrstevníky
Od dětí očekáváme ochotu účastnit se společných aktivit a respektování základních pravidel pro bezpečné a příjemné fungování ve skupině. 
 
Součástí aktivity je také setkávání rodičů dětí, které navštěvují dětskou skupinu. Pro rodiče je povinné setkání před začátkem a na konci (3. ledna a 7. března 2013 vždy 15:30 - 17:00), abychom vzájemně probrali, jaké individuální potřeby děti mají a jak s nimi v průběhu setkávání budeme pracovat.  Na konci rodiče obdrží zpětnou vazbu, jak kroužek probíhal. Rodiče budou mít možnost probrat s psychology témata, která je ve výchově nadaných dětí zajímají, či která v průběhu setkávání v rámci dětské skupiny mohou vyvstat. 
Přihlášením rodiče potvrzují, že děti splňují podmínky účasti (a) žák prošel prescreeningovým šetřením (Invenio) v rámci projektu, b) potvrzení o mimořádném nadání z PPP  nebo c) potvrzení ze školy - nominace školy.) Zároveň registrací na aktivitu souhlasíte s Pravidly MiND Clubu.
 
 
KDY: každé pondělí 15.30 - 17.00, 1. setkání proběhne 9.1.2023 a poslední 6.3.2023
KDE: MiND club JCMM
REGISTRACE: 5.12.2023 od 12 hod do naplnění kapacity (nejpozději 12.12.2022)
Po uzavření registrace a vyhodnocení zaslaných informací obdržíte emailem potvrzení, že Vaše dítě bylo vybráno do dětské skupiny (nejpozději 15.12.2022).
 
 
Po registraci dostanete emai s odkazem na doplňující formulář. Bez jeho vyplnění nebude registrace kompletní.