<   Zpět na výpis eventů
březen - červen 2023
Pro nadané studenty
MiND Club
zdarma

Dětská skupina MiND registrace V.běh

Jedná se o rozvojovou skupinu nadaných dětí (primárně pro žáky 4., 5. tříd ZŠ v JmK), které mají zájem poznat nové kamarády a sebe sama a pracovat na rozvoji socioemočních dovedností. Naučit se něco o svých pocitech, naučit se pracovat s neklidem a tím zdokonalit svou pozornost. Skupinu vedou zkušené psycholožky, které mají v oblasti práce s nadanými dětmi zkušenosti.
 
Zaměřujeme se společně především na tyto oblasti:
  • základní trénink všímavosti (trénink relaxací a zklidnění)
  • práce s emocemi
  • téma jinakosti, začlenění a sebeuvědomění
  • společně strávený čas s vrstevníky
Od dětí očekáváme ochotu účastnit se společných aktivit a respektování základních pravidel pro bezpečné a příjemné fungování ve skupině. 
 
Součástí aktivity je také setkávání rodičů dětí, které navštěvují dětskou skupinu. Pro rodiče je povinné setkání před začátkem a na konci (21. března  a 13. června 2023, rodičovská skupina proběhne pro zájemce i 16.5. 2023, vždy v čase 15.30 - 17.00), abychom vzájemně probrali, jaké individuální potřeby děti mají a jak s nimi v průběhu setkávání budeme pracovat.  Na konci rodiče obdrží zpětnou vazbu, jak dětská skupina probíhala. Rodiče budou mít možnost probrat s psychology témata, která je ve výchově nadaných dětí zajímají, či která v průběhu setkávání v rámci dětské skupiny mohou vyvstat. 
Přihlášením rodiče potvrzují, že děti splňují podmínky účasti (a) žák prošel prescreeningovým šetřením (Invenio) v rámci projektu, b) potvrzení o mimořádném nadání z PPP  nebo c) potvrzení ze školy - nominace školy.) Zároveň registrací na aktivitu souhlasíte s Pravidly MiND Clubu.
 
 
KDY: každé pondělí 15.30 - 17.00, 1. setkání proběhne 27.3. 2023 a poslední 12. 6.2023
KDE: MiND club JCMM
REGISTRACE: od 20.2. do naplnění kapacity (nejpozději 13. 3.2023)
Po uzavření registrace a vyhodnocení zaslaných informací obdržíte emailem potvrzení, že Vaše dítě bylo vybráno do dětské skupiny (nejpozději 15.3.2023).
 
 
Po registraci dostanete email s odkazem na doplňující formulář. Bez jeho vyplnění nebude registrace kompletní.