<   Zpět na výpis eventů
22.11.2022 9:00 - 13:00
přidat do kalendáře
AV ČR, v. v. i.
zdarma
+420 602 602 054

Světlušky nanosvěta

Světlušky (Lampyris spp.) jistě všichni znáte. Jsou to brouci aktivní v noci, známí svojí schopností
vyzařovat zelené světlo. Tento jev se nazývá luminiscence a právě s ní se setkáte na T-exkurzi na
Ústavu analytické chemie. Abychom byli přesnější, seznámíte se s jejím netradičním typem -
fotonovou upkonverzí a foton-upkonverzními nanočásticemi. Našimi světluškami v nanosvětě. Věděli
jste, že druh světlušky můžeme rozpoznat podle frekvence problikávání světla? Podobně můžeme
pomocí foton-upkonverních nanočástic rozpoznávat druhy zkoumaných molekul.
Zjistíme, že jednotlivé druhy up-konverzních nanočástic se liší vlnovou délkou světla, které emitují.
Budeme u nich tedy pozorovat odlišné barvy. Vyzkoušíme si zobrazení molekul analytu pomocí foton-
upkonverzních nanočástic a samotné nanočástice budeme pozorovat v mikrofluidním čipu, který si
sami vytvoříme. Na závěr prolneme tedy fotonovou up-konverzi i s moderním multidisciplinárním
oborem, který se nazývá mikrofluidika.

Lektorka: Julie Weisová

T-exkurze je zaměřena na žáky středních škol z Jihomoravského kraje.

Přihlašovat se na T-exkurze můžete prostřednictvím odkazů uvedených zde.