Debatní klub JCMM

 

Debatování s vrstevníky na veřejnosti učí schopnosti analyzovat, zpochybňovat uctivým způsobem a dodává sebedůvěru.

 

Prostor pro středoškolské studenty a studenty víceletých gymnázií ve věku 12-19 let z Jihomoravského kraje,
kteří se zájímají o debatování.

 

Přidej se k nám.

 

Co Klub nabízí:

- setkávání v přátelské atmosféře: schůzky se konají zpravidla každý týden (aktuálně vždy v úterý od 17:45 do 19:30 hodin) v prostorách JCMM, Česká 11, Brno

- debaty o předem odhlasovaném tématu: řešíme velká celospolečenská témata, ale i zajímavé životní situace

- čtenářské diskuse o vybraných publikacích: sdílení myšlenek a poznatků, formování názorů

- zajímavé hosty z místní vědecké komunity: ať už jako externí debatéři nebo nositelé popularizace vědních oborů

 

Stát se členem znamená zlepšit své schopnosti v mnoha směrech:

+ sebedůvěra v mluvení s vrstevníky na veřejnosti

+ schopnost logicky předkládat a posuzovat argumenty, kritické myšlení

+ učení se od lidí s odlišnými názory

+ budování zdravého úsudku a sebevědomí

+ umění činit rychlá rozhodnutí pod tlakem

+ rozvoj mentální obratnosti 

+ efektivní týmová práce

Klub provozuje tzv. britský parlamentní formát debaty, tedy kompetitivní argumentační klání, v němž dvoučlenné týmy po krátké přípravě obhajují či rozporují různé společenskovědní a jiné teze. Debaty pomáhají rozvíjet kognitivní schopnosti studentů a analytické schopnosti při posuzování postojů protistrany. Dílčím cílem našeho středoškolského debatního klubu je i účast na turnajích.

 

Jak se přidat? Přihlásit se můžeš kdykoliv prostřednictvím tohoto formuláře , kde je i prostor na případné dotazy.

Kontaktní osoba: Jana Vitulová, jana.vitulova@jcmm.cz, 724 919 622

 

Chceš o Klubu povědět kamarádům a známým, spolužákům? Ke sdílení můžeš použít jeden z našich letáčků:

Nikde neleží pravda na povrchu.                         

Dostaň se k jádru pudla.                             

Přijď tomu na kloub.

 

Archiv