Mentoři

 

Všechno vygooglovat nejde, někdy je potřeba, aby tě na tvé cestě „postrčil“ někdo zkušenější. A právě od toho tu jsou naši mentoři. Mají vědomosti ze svých oborů hluboké jako Mariánský příkop a jsou připraveni odpovědět na tvoje otázky. Jestli je tu někdo z oboru, který tě zajímá, neboj se ho oslovit.

 

Aplikovaná lingvistika Aplikovaná matematika Archeologie Astrofyzika Bioinformatika Elektrotechnika Fyzika Historie Informatika Lesnictví a myslivost Nanotechnologie Ochrana přírody, ekologie Organická chemie Právo Vše

Jakub Drimaj
Mendelova univerzita

Lesnictví a myslivost: Myslivost, zvěř, savci, škody zvěří, početnost zvířat, nemoci a hodnocení zdravotního stavu, zvířata ve městě

Od dětství jsem se zajímal o přírodu a vše živé, takže jako dítě trávící většinu času na venkově jsem se postupně stále více začal zabývat zvěří, jejím obhospodařováním a myslivostí vůbec. Po studiu Lesnictví a Lesního inženýrství se mé výzkumné bádání soustředilo na reprodukci savců, metody odhadu početnosti zvěře, hospodaření se zvěří a škody způsobené zvěří, v rámci doktorského studia oboru Myslivost. Od ukončení studia působím jako odborný asistent na Ústavu ochrany lesů a myslivosti.
Mentoring mohu nabídnout v tématicky velmi široké a multioborové myslivosti, tedy biologii a ekologii zvěře (volně žijících savců a ptáků), hodnocení jejich početnosti a distribuce v prostředí, škodách zvěří na lesních a polních porostech, metodách ochrany před působenými škodami, nemocích zvěře, významem, příčinami a důsledky výskytu volně žijících zvířat ve městech a obcích, problematiky lesnictví, lesního hospodářství a lesních ekosystémů apod. Kromě teoretických konzultací a diskuzí mohu nabídnout i aktivní spolupráci na výzkumu různého charakteru, ať už v terénu či laboratořích.

Nejprve se musíte přihlásit